Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Інформаційний ресурс

Інформаційний ресурс — структурована й організована певним чином інформація, зафіксована на матеріальному носії, яку можна зберігати, передавати, використовувати, поповнювати. Інформаційний ресурс має властивості практичної значущості та корисності, а також можливість багаторазового використання.