Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Промоутер

Промоутерроль[i] Користувача Системи Bitbon[i] у статусі[i] Інтегратора Системи Bitbon[i], що дозволяє такому Користувачу особисто та/або за допомогою належних йому публічних інформаційних ресурсів просувати базові сервіси Системи Bitbon[i] для нових Користувачів Соціальної мережі «Система Bitbon»[i].