Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Учасник Системи Bitbon

Учасник Системи Bitbonстатус[i] та одночасно роль[i] Користувача Системи Bitbon[i], що дозволяють такому Користувачу використовувати функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon[i], доступ до яких у тому числі обумовлений наявністю одиниць Bitbon[i], а також провадити діяльність з управління Системою Bitbon[i] у порядку, передбаченому Додатком «Управління Системою Bitbon». Статусом та одночасно роллю Учасника Системи Bitbon автоматично наділяється Користувач, який є власником одиниць Bitbon та якими він має право розпоряджатися на свій розсуд.