Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Експерт

Експертроль[i] Користувача Системи Bitbon[i] у статусі[i] Спеціаліста Системи Bitbon[i], що дозволяє проводити експертне оцінювання верифікованих облікових даних та цифрових активів[i] інших Користувачів із застосуванням знака Експерта[i] у порядку, зазначеному в Додатку «Спеціаліст Системи Bitbon».