Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Розподілений реєстр

Розподілений реєстр — набір технічних і програмних пристроїв, що працюють спільно, але децентралізовано та незалежно один від одного з метою реєстрації подій із даними токену розподіленого реєстру[i] через транзакції токену розподіленого реєстру[i], синхронізовані за допомогою алгоритму консенсусу. Технологія розподіленого реєстру забезпечує функціонування систем обліку токенів розподіленого реєстру[i].