Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Хеш домовленості

Хеш домовленості — ідентифікатор, що може присвоюватися Користувачем Системи Bitbon[i] транзакції або групі транзакцій токену розподіленого реєстру[i] для зручності укладання правочину в Системі Bitbon[i].