Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Обвенти

Обвенти — факультативний параметр протоколу цифрового активу[i] Користувача Системи Bitbon[i], що передбачає одноразові чи періодичні надходження у вигляді одиниць цифрового активу[i] Користувача іншим Користувачам Системи Bitbon у процесі обвентингу[i].