Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Обвентинг

Обвентинг — процес розподілення обвентів[i] між Користувачами Системи Bitbon[i] за допомогою компонента Системи Bitbon[i]. Маркером ініціалізації обвентингу можуть бути цифрові активи[i], що належать Користувачу Системи Bitbon і протоколом яких передбачені обвенти.