Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Сервіс Користувача Системи Bitbon

Сервіс Користувача Системи Bitbon — програмний комплекс, створений Користувачем Системи Bitbon[i] поза Системою Bitbon[i] та інтегрований із конкретними функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon[i] з метою надання іншим Користувачам Системи Bitbon послуг у процесі реалізації такими Користувачами майнових та особистих немайнових відносин.