Banner

Технологічна децентралізація

Цей напрям Дорожньої карти Системи Bitbon охоплює 4 основні блоки розвитку, кожен з яких містить окремі етапи технологічних оновлень. Технологічна децентралізація системи Bitbon відповідає таким запитам:
безпечне зберігання даних і доступ до інформації, що верифікується
гарантований доступ до компонентів і сервісів
транспарентність соціально-економічних процесів
реалізація механізмів для управління розвитком соціальної мережі з урахуванням прогресивних алгоритмів консенсусу

Децентралізація Системи Bitbon проходить у чотири базові етапи:

1-й етап. Приватні закриті вузли мережі Системи Bitbon
неповний доступ
на читання
закритий доступ
на запис
неповний доступ на читання
закритий доступ на запис
2-й етап. Приватні відкриті вузли мережі Системи Bitbon
повний доступ
на читання
закритий доступ
на запис
повний доступ на читання
закритий доступ на запис
3-й етап. Повністю публічні вузли мережі Системи Bitbon
повний доступ
на читання
відкритий доступ
на запис
повний доступ на читання
відкритий доступ на запис
4-й етап. Єдиний децентралізований процесинговий комплекс
повна децентралізація
Системи Bitbon
повна децентралізація
Системи Bitbon

Для того щоб Ви розуміли, що нашою командою вже зроблено та над чим зараз працюємо або що лише плануємо реалізувати, кожному завданню в міру реалізації ми присвоюємо один із трьох статусів:

Готово

Реалізовані завдання розміщуються зі статусом «готово», про що повідомляється у відповідних новинних публікаціях на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

У розробленні

Заплановано

У Дорожню карту Системи Bitbon можуть додаватися додаткові завдання в статусах «у розробленні» та «заплановано». Це обумовлено тим, що в процесі розроблення та просування Системи Bitbon потрібна постійна її адаптація до умов сучасного світу, що стрімко розвивається. Завдання в цих статусах не мають обов’язкової прив’язки свого розташування в списку до черговості їх виконання.

Із цього виходить, що Дорожня карта Системи Bitbon є динамічним і «живим» ресурсом, який буде регулярно доповнюватися та оновлюватися з метою найповнішого відображення прогресу в розвитку Системи Bitbon.

1-й етап Приватні закриті вузли мережі Системи Bitbon

Значок Готово

Форк ноди мережі Ethereum

У результаті хардфорку Geth Ethereum клієнта на тестовій мережі вперше була досягнута продуктивність — 1000 транзакцій за секунду, що суттєво перевищило показники оригінальної версії Ethereum клієнта (до 15 т/с). Ці показники дозволили скоротити час виконання транзакцій (із десятків хвилин до кількох секунд), а також підвищити пропускну здатність мережі.

Для чого компанія Simcord використовує окрему версію Ethereum?

Значок Готово

Розгортування тестових вузлів мережі Системи Bitbon

Виконано розгортування першої тестової мережі приватної мережі Ethereum. На тестовій мережі проведені дослідження, які підтверджують правильність вибору базової технології та визначення топології приватних вузлів мережі Системи Bitbon, що дало можливість використовувати цю архітектуру для подальшого розвитку вузлів мережі Системи Bitbon.

Здійснено розгортування сховища Assetbox. Виконані сесії тестування продуктивності мережі та сховища Системи Bitbon, і, як наслідок, збільшені показники продуктивності та надійності. Також було успішно перевірено можливості сховища Assetbox на предмет швидкого масштабування у разі зростаючих обсягів даних.

Розгорнуто процесингові компоненти та мережу зберігання для торгових площадок і сервісів у тестовій мережі Системи Bitbon, проведено ресурсні випробування та навантажувальні тести, досліджено характеристики та продуктивність усієї Системи в комплексі. Злагоджена робота всіх компонентів Системи, досягнута після розгортування, дозволила виключити часові затримки та втрати даних під час оброблення транзакцій і запитів Користувачів. Підтверджено готовність мережі зберігання для подальшої інтеграції з різними зовнішніми сервісами.

Значок Готово

Набуття чинності Публічного контракту Системи Bitbon

10 березня 2018 року був опублікований і набув чинності Публічний контракт Системи Bitbon — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД», як засновника Системи Bitbon, із усіма Учасниками Системи Bitbon. Публічний контракт Системи Bitbon встановлює права й обов’язки Учасників з управління Системою Bitbon, а також визначає можливості її Користувачів.

Публічний контракт Системи Bitbon

Значок Готово

Створення Production версії вузлів мережі (робочої мережі) Системи Bitbon

Відповідно до плану введення в експлуатацію Системи Bitbon здійснено розгортування основної мережі. Виконано ресурсні, під час яких проведено роботи із завершальної стадії підготовки усіх компонентів до випробувань функціональних можливостей Системи під навантаженням на тривалому часовому інтервалі. Це підтвердило готовність Системи оброблювати заплановане число запитів Користувачів і витримувати сплески навантаження на мережу.

Значок Готово

Створення системи смарт-контрактів для токенів розподіленого реєстру та випуск 100 000 000 одиниць Bitbon

Створення та проведення сесії тестування базового набору смарт-контрактів для фіксування транзакцій у Системі Bitbon, під час якого було враховано питання безпеки та закладено основу для подальшого розвитку функціональних можливостей Системи.

Випуск 100 000 000 одиниць Bitbon із метою використання Користувачами Системи Bitbon можливостей, закладених у Систему Bitbon, а також із метою реалізації Учасниками Системи Bitbon свого права на безпосереднє управління истемою Bitbon в інтересах усіх її Користувачів.

У Системі Bitbon додатковий випуск одиниць Bitbon неможливий.

Протокол Bitbon

Значок Готово

Розширення вузлів мережі Системи Bitbon за допомогою збільшення кількості нод із 4 до 12

Здійснено розширення вузлів мережі Системи Bitbon додатковими нодами, а також проведено сесію тестування її продуктивності. Географічна розподіленість вузлів мережі суттєво підвищує надійність зберігання даних та забезпечує додаткову стійкість Системи загалом.

Стан мережі

Значок Готово

Заміна алгоритму консенсусу Ethereum PoW на новий — Community  PoS, розроблений компанією «Сімкорд»

Основна мета алгоритму Community PoS — забезпечення повної децентралізації процесу публікації та верифікації блоків транзакцій за умови високого рівня продуктивності мережі й малого гарантованого інтервалу очікування підтвердження завершення транзакції.

Із запуском нового алгоритму знизилась енергоємність обслуговування розподіленого реєстру Системи Bitbon, а також збільшилася швидкість оброблення транзакцій до 5000 за секунду.

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon

Значок Готово

Розширення вузлів мережі Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20

3 лютого 2020 року були проведені роботи із розширення вузлів мережі Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20 у шести різних локаціях світу.

Додаткова інформація

Стан мережі

Значок Готово

Оновлення програмного забезпечення вузлів мережі Системи Bitbon і системи смарт-контрактів

Це оновлення підвищує рівень надійності, відмовостійкості та безпеки системи транзакцій токенів розподіленого реєстру, а також довіру до децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon.

Реалізовано нові способи здійснення переказів на рівні нод, які забезпечать приєднання Користувачів до пулів Реєстраторів і розподіл винагород за забезпечення консенсусу в Системі Bitbon.

Додаткова інформація

Значок Готово

Реалізація провайдингу в Системі Bitbon

Згідно з Положенням 15 Публічного контракту Системи Bitbon провайдинг у Системі Bitbon — вид діяльності Користувача Системи Bitbon, спрямований на забезпечення децентралізації Системи Bitbon через надання певної кількості одиниць Bitbon, що належать такому Користувачу, та відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення обертання цифрових активів.

У Системі Bitbon передбачено статус Провайдера Системи Bitbon, що дозволяє Користувачу Системи Bitbon провадити діяльність із підтримання децентралізації Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера через надання для цих цілей належних йому ресурсів згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon.

Значок Готово

Запуск 1-го етапу реалізації економіко-правової децентралізації Системи Bitbon

Концепція реалізації економіко-правової децентралізації Системи Bitbon полягає в тому, що Користувачі за допомогою базових сервісів Системи Bitbon здійснюють економічні відносини через укладання правочинів, а Провайдери Системи Bitbon у ролі Реєстраторів, здійснюють фіксацію таких правочинів із метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS.

Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon

Значок Готово

Публікація вихідних кодів програмного забезпечення вузлів мережі Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд»

Компанія «Сімкорд», дотримуючись принципу відкритості та прозорості у своїй діяльності, як Перший оператор Системи Bitbon надала відкритому аудиту алгоритми програмного коду вузлів мережі Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд».

Значок У розробленні

Запуск 1-го етапу забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon

Концепція забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon завдяки провайдингу полягає у створенні глобального, високонадійного та розподіленого сховища захищених даних із високим ступенем довіри, оновлюваного в режимі реального часу, що підтримується Провайдерами Системи Bitbon у ролі Партиціонерів для створення децентралізованого доступу до інфраструктури Системи Bitbon із метою побудови глобальної системи обліку й управління нового покоління.

На етапі перехідного періоду Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» зобов’язується самостійно провадити діяльність із підтримання та розвитку інфраструктури Системи Bitbon у статусі Провайдера в ролі Партиціонера, використовуючи для цього власні обчислювальні та телекомунікаційні ресурси, а також у повному обсязі отримувати винагороду, розмір якої встановлено в частині 14 статті 7 Додатка до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon, але не пізніше за дату, зазначену в пункті 1.2 Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon

Значок У розробленні

Створення тестової мережі для забезпечення безшовної інтеграції сторонніх сервісів у Систему Bitbon

Спеціальна тестова мережа дозволить розробникам створювати та перевіряти свої інтеграційні системи на тестовому оточенні для подальшого запуску в основній мережі Системи Bitbon.

Значок У розробленні

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 20 до 33

Кількість нод мережі блокчейн Системи Bitbon буде збільшено ще на 13 і загалом становитиме 33 ноди. Ці дії не лише сприяють технічній децентралізації, але також підвищують продуктивність і відмовостійкість Системи загалом, що зі свого боку відкриває можливість активніше розвивати децентралізовану інфраструктуру Системи Bitbon.

2-й етап Приватні відкриті вузли мережі Системи Bitbon

Значок У розробленні

Запуск компонента «Документи та документообіг»

Компонент «Документи та документообіг» дозволить організувати надійну та ємну систему для децентралізованого зберігання даних, що верифікуються, на які можуть посилатися сервіси, інтегровані з Системою Bitbon.

Значок У розробленні

Запуск компонента «Користувацькі оголошення»

Компонент «Користувацькі оголошення» є повністю децентралізованим і дозволяє Користувачам здійснювати безпечні та рівноцінні правовідносини за допомогою обміну одиницями токенів розподіленого реєстру.

Значок У розробленні

Масштабування вузлів мережі Системи Bitbon із використанням шардингу

Реалізація функцій для розділення потоку транзакцій у Системі Bitbon між різними сегментами мережі, пов’язаними між собою, що забезпечить істотне збільшення пропускної здатності всіх вузлів мережі Системи Bitbon загалом.

Значок У розробленні

Комплексне оновлення програмного забезпечення вузлів мережі, модулів і компонентів Системи Bitbon

До цього оновлення входять підготовка та тестування програмного забезпечення перед масштабуванням вузлів мережі Системи Bitbon із використанням рішень для організації шардингу.

Значок У розробленні

Запуск 1-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізована базова модель взаємодії Операторів Системи Bitbon і Bitup-Агентств із державними організаціями та Користувачами Системи Bitbon загалом.

Значок У розробленні

Можливість розгортування вузлів мережі Системи Bitbon Учасниками, авторизованими компанією «Сімкорд»

Надання Регіональним операторам можливості підключати до вузлів мережі Системи Bitbon власні ноди з доступом до читання всіх транзакцій у режимі реального часу.

Значок У розробленні

Можливість установлення та запуску Учасниками Системи Bitbon на своїх персональних комп’ютерах програмного забезпечення окремих вузлів мережі Системи Bitbon

Це програмне забезпечення надасть повний доступ до реєстрів Системи Bitbon у режимі реального часу.

Значок Заплановано

Створення приватних сегментів вузлів мережі Системи Bitbon

Можливість створення приватних сегментів вузлів мережі Системи Bitbon для використання усередині інфраструктури різноманітних організацій і об’єднань із забезпеченням верифікації ресурсів й активів приватних сегментів у публічних сегментах Системи Bitbon.

3-й етап Повністю публічні вузли мережі Системи Bitbon

Значок Заплановано

Децентралізоване зберігання у вузлах мережі Системи Bitbon усієї інформації про облікові записи в Системі Bitbon

Інформація про облікові записи зберігатиметься фрагментовано у зашифрованому вигляді, у кількох закритих сегментах (підмережах), що забезпечить безпеку та надійність її зберігання. Доступ до цієї інформації визначатиметься правилами Системи Bitbon, посвідковими документами та відповідними сертифікатами облікових записів Користувачів. Відповідно, лише авторизовані Користувачі з дозволу власника інформації зможуть отримати до неї доступ.

Значок Заплановано

Архівування даних

Реалізація функції архівування даних, що накопичуються в процесі роботи вузлів мережі Системи Bitbon із децентралізованим сховищем, для оптимізації використання обсягу пам’яті тривалого зберігання інформації на вузлах мережі та запобігання зниженню продуктивності системи зі зростанням кількості оброблених транзакцій.

Значок Заплановано

Децентралізоване зберігання у вузлах мережі Системи Bitbon інформаційних ресурсів і протоколів цифрових активів

Усі інформаційні ресурси, що створюються Користувачами Системи Bitbon, зберігатимуться у зашифрованому вигляді у розподілених сховищах на вузлах Системи. Децентралізоване зберігання забезпечить високу надійність і доступність інформації, а також створить основу для реалізації подальших етапів децентралізації Системи Bitbon.

4-й етап Єдиний децентралізований процесинговий комплекс

Значок Заплановано

Можливість хостингу спеціалізованих компонентів на своїх ресурсах, а також створення сховищ регіональних даних

Запуск комплексу інструментів для створення приватних сегментів вузлів мережі в інфраструктурі Системи Bitbon із можливістю обміну даними та транзакціями з іншими вузлами та сегментами мережі, а також географічно локалізованих сегментів і розподілених сховищ для гнучкого управління даними та потоками транзакцій.

Значок Заплановано

Глобальне оновлення апаратно-програмного комплексу інфраструктури Системи Bitbon

Із цим оновленням відбудеться суттєве розширення функціональних можливостей середовища виконання Системи Bitbon, що дозволить спільноті розроблювати власні модулі Системи Bitbon, а також розширення протоколу обміну даними усередині вузлів мережі Системи Bitbon.

Значок Заплановано

Запуск 2-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізовано процедуру голосування, за допомогою якої Учасники Системи Bitbon зможуть брати участь в управлінні Системою.

Значок Заплановано

Повна децентралізація Системи Bitbon

Перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління лише Учасниками Системи Bitbon відповідно до Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Публічний контракт Системи Bitbon

Звертаємо Вашу увагу на те, що деякі компоненти Системи Bitbon, відповідно до описаного вище плану, ще розробляються або готуються до запуску, але власники одиниць Bitbon уже сьогодні мають можливість користуватися наявними сервісами. Рекомендуємо й Вам придбати одиниці Bitbon і приєднатися до спільноти.

Також Ви можете ознайомитися з іншими напрямами Дорожньої карти Системи Bitbon