Banner

Базові сервіси та компоненти

Цей розділ Дорожньої карти Системи Bitbon дає можливість відстежувати розвиток базових сервісів та компонентів Системи Bitbon, що є фундаментом для її повноцінного функціонування. Цей розділ містить 3 основні блоки, що відображають статус розроблення конкретного елементу інфраструктури Системи Bitbon і його короткий опис.

Базові сервіси

надають Користувачам доступ до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon та є архітектурними елементами цієї інфраструктури.

Готово Готово:

Значок Сервіса Bon Transfer

Bon Transfer

Bon Transfer призначений для забезпечення обертання одиниць Bitbon Користувачів Системи Bitbon як способу здійснення правочинів. Доступ Користувача до Bon Transfer забезпечується через сервіс One Space.

Значок Сервіса провайдинга

Сервіс провайдингу

Провайдинг призначений для забезпечення економіко-правової та технологічної децентралізації Системи Bitbon Користувачами Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера.

Значок Сервіса One Space Web

One Space Web

Веб-додаток, що є частиною інфраструктури Системи Bitbon і забезпечує взаємодію Користувачів.

Цей сервіс надає Користувачу доступ до базових сервісів і компонентів Системи Bitbon, забезпечує ефективне та безпечне управління токенізованими активами, а також забезпечує доступ Користувача до персонального облікового запису за допомогою своїх функціональних можливостей.

Значок Сервіса ERBB

Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Цей сервіс надає Користувачам Системи Bitbon можливість перетворити одиниці Bitbon в одиниці ERBB (токен розподіленого реєстру стандарту ERC20) у мережі блокчейн Ethereum із метою їх використання в інших інформаційних платформах і сервісах, а також дозволяє власникам одиниць ERBB використовувати його для отримання одиниць Bitbon із метою їх використання в Системі Bitbon.

Значок Сервіса One Space Mobile

One Space Mobile

Мобільний додаток, що є частиною інфраструктури Системи Bitbon і забезпечує взаємодію Користувачів.

Цей сервіс надає Користувачу доступ до базових сервісів і компонентів Системи Bitbon, забезпечує ефективне та безпечне управління токенізованими активами, а також забезпечує доступ Користувача до персонального облікового запису за допомогою своїх функціональних можливостей.

Значок Сервіса Bitbon System Authentication

Bitbon System Authentication

Bitbon System Authentication призначений для авторизації Користувача Системи Bitbon в інших сервісах Системи Bitbon із використанням персонального облікового запису такого Користувача.

У розробленніУ розробленні:

Значок Сервіса Bonpay

Bonpay

Bonpay призначений для забезпечення здійснення Користувачами купівель у торгових точках або Інтернеті за допомогою токенізованих грошових коштів і генерування рахунків для відкладеної оплати, а також ведення фінансового обліку комерційної діяльності.

Значок Сервіса Meta Studio

Meta Studio DE

Цей сервіс призначений для реєстрації, а також децентралізованого зберігання й обліку оцифрованих об’єктів із метою подальшого використання, зокрема створення на їхній основі токенізованих активів.

Значок Сервіса E-commerce Deal Accounting Complex

E-commerce Deal Accounting Complex (eDAC)

Програмний комплекс, що призначений для токенізації правовідносин із грошовими коштами та забезпечує процеси випуску, обліку й управління токенізованими грошовими коштами, а також інтеграцію та надійну взаємодію з кастодіанами (банки, фінансові організації та ін.).

Значок Сервіса сегрегации метаактивів

Сервіс сегрегації метаактивів

Цей сервіс призначений для забезпечення управління використанням метаактивів на підставі правил та умов, визначених у протоколах метаактивів і сервісах Системи Bitbon.

Заплановано Заплановано:

Значок Сервіса данных профиля Пользователя

Сервіс даних профілю Користувача

Цей сервіс призначений для забезпечення управління Користувачем доступом до своїх особистих даних за допомогою інфраструктури Системи Bitbon.

Сервіс дозволяє Користувачу визначати:

  • обсяг особистих даних, доступ до яких він готовий надати;
  • коло суб’єктів, яким такі дані він готовий надати;
  • можливість подальшого використання особистих даних.
Значок Сервіса каналов

Сервіс каналів

Сервіс каналів призначений для надання власникам токенізованих активів інструментів для створення новинних публікацій про події, що відбуваються в межах використання конкретного токенізованого активу, з метою інформування власників одиниць цього токенізованого активу, управління цим видом публікацій і комунікації з іншими Користувачами.

Компоненти

становлять групу програмних додатків, що є архітектурними елементами інфраструктури Системи Bitbon.

Готово Готово:

Значок компонента Assetbox

Assetbox

Assetbox призначений для реєстрації одиниць Bitbon у Системі Bitbon і забезпечує доступ до адреси зберігання одиниць обліку токену розподіленого реєстру в системі обліку токенів розподіленого реєстру. Доступ Користувача Системи Bitbon до Assetbox забезпечується через сервіс One Space.

Значок компонента «Фонд капитализации Системы Bitbon»

Фонд капіталізації Системи Bitbon

Фонд капіталізації Системи Bitbon знаходиться під управлінням Учасників Системи Bitbon. Метою фонду капіталізації Системи Bitbon є надання механізму, що дозволяє Учасникам Системи Bitbon розвивати Систему Bitbon на користь усіх її Користувачів.

Значок компонента Bitbon System Integration

Bitbon System Integration

Bitbon System Integration призначений для забезпечення можливості інтеграції та взаємодії інформаційних платформ, програмних додатків і цифрових систем Користувачів з інфраструктурою Системи Bitbon.

Значок компонента «Персональная учетная запись в Системе Bitbon»

Персональний обліковий запис у Системі Bitbon

Персональний обліковий запис у Системі Bitbon створюється внаслідок реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon із метою отримання прав Користувача Системи Bitbon. Користувач отримує доступ до функцій персонального облікового запису через базовий сервіс One Space.

Значок компонента «Фонд провайдинга Системы Bitbon»

Фонд провайдингу Системи Bitbon

Фонд провайдингу Системи Bitbon акумулює одиниці Bitbon, що надходять із фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon, а також можуть надходити із фонду капіталізації Системи Bitbon, і розподіляє їх серед Провайдерів Системи Bitbon з огляду на роль Провайдера: Реєстратор та/або Партиціонер.

Значок компонента «Фонд инфраструктурных сборов Системы Bitbon»

Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon

Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon акумулює одиниці Bitbon, що надходять від сервісних зборів, із метою їх подальшого розподілу в порядку, встановленому в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу».

Значок компонента «Преобразование единиц цифровых активов»

Перетворення одиниць цифрових активів

Цей компонент призначений для забезпечення прямого та зворотного перетворення для одиниць цифрового активу в інші види токенізованих активів (моноактиви або поліактиви) поза Системою Bitbon.

У розробленніУ розробленні:

Значок компонента «Токенизация активов»

Токенізація активів

Цей компонент призначений для надання доступу до токенізації первісного активу з метою реалізації способів обліку майнових або особистих немайнових прав на первісний актив для токенізованих активів.

Значок компонента «Документы и документооборот»

Документи та документообіг

Цей компонент призначений для забезпечення процесу створення Користувачами інформаційного ресурсу з метою провадження комерційної та некомерційної діяльності поза або в Системі Bitbon, зокрема для створення метаактиву.

Значок компонента «Эскроу»

Ескроу

Цей компонент призначений для забезпечення обліку відкладеної оплати під час здійснення правочинів із використанням токенізованих активів.

Значок компонента «Пользовательские объявления»

Користувацькі оголошення

Цей компонент призначений для забезпечення створення та публікації оголошень Користувачами про обмін одиницями токенізованих активів.

Значок компонента «Формуляр протокола метаактиву»

Формуляр протоколу метаактиву

Цей компонент призначений для забезпечення можливості заповнення спеціальної форми для створення метаактиву зі встановленням правил та умов його використання, а також атрибутів і властивостей.

Значок компонента «Корпоративная учетная запись в Системе Bitbon»

Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon

Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon дозволяє Користувачу Системи Bitbon представляти інтереси комерційної або некомерційної організації в Системі Bitbon. Користувач отримує доступ до функцій корпоративного облікового запису за допомогою базового сервісу One Space.

Заплановано Заплановано:

Значок компонента «Сертификаты учетных записей»

Сертифікати облікових записів

Цей компонент призначений для автоматизації реєстрації сертифікатів облікових записів Користувача, що потрібні для надання такому Користувачу доступу до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon, а також дозволяє управляти сертифікатами облікових записів Користувача.

Значок компонента Safebox

Safebox

Safebox призначений для зберігання й управління одиницями токенізованих активів із розширеними можливостями щодо авторизації доступу.

Значок компонента «Контрибьютинг»

Контриб’ютинг

Цей компонент призначений для забезпечення реалізації способів колективного фінансування та комерційних проектів за допомогою функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

Значок компонента «Обвентинг»

Обвентинг

Цей компонент призначений для забезпечення доступу до процесу розподілу обвентів за допомогою одиниць токенізованих активів, протоколом яких передбачені обвенти.

Також Ви можете ознайомитися з іншими напрямами Дорожньої карти Системи Bitbon