Часті запитання

На цій сторінці Ви знайдете відповіді на найактуальніші запитання, що надходять до Служби інформаційної підтримки. Наші фахівці сформували вичерпні пояснення, які допоможуть Вам швидше зрозуміти процеси, що відбуваються в Системі Bitbon, а також особливості використання Bitbon для отримання власної вигоди на всіх етапах розвитку Системи Bitbon.

Програмне забезпечення

1. Що таке програмне забезпечення Системи Bitbon?
Відповідь

На першому етапі свого розвитку Система Bitbon використовує архітектуру блокчейну на базі модифікованого клієнта Ethereum із додатковими інструментами та утилітами, призначену для вертикального й горизонтального масштабування децентралізованої мережі додатків. Такий підхід дозволив досягти продуктивності мережі блокчейн до 1 000 транзакцій за секунду, а з модифікацією клієнта Ethereum до рівня забезпечення консенсусу за принципом Community PoS продуктивність мережі зросла до 3 000 транзакцій за секунду.

До того ж програмне забезпечення Системи Bitbon містить такий компонент, як Bitbon Transfer, а також прості інтерфейси для Користувачів та інтеграції Партнерів.

Bitbon Transfer забезпечує можливість передачі Bitbon іншим Користувачам із застосуванням коду протекції та терміну дії цього коду, а також холодного зберігання Bitbon і використання додаткового захисту переказів між Assetbox у вигляді 4-значного пін-коду — BTSC (Bitbon Transfer Security Code). Під час проведення транзакцій Bitbon Transfer використовує декілька систем захисту, які вбудовані в ноди блокчейну Системи Bitbon і реалізовані за допомогою алгоритму доказів із нульовим розголошенням (zk-SNARKs).

У сукупності програмне забезпечення Системи Bitbon надає вже готові та універсальні рішення для діяльності Користувачів і Партнерів із високим рівнем безпеки та надійності завдяки децентралізованій інфраструктурі мережі.

На наступних етапах свого розвитку Система Bitbon повністю перейде на власний блокчейн від компанії Simcord, що дозволить значно підвищити масштабованість мережі, а отже, продуктивність і функціональні можливості Системи Bitbon загалом.

Отримати більше інформації про етапи її розвитку Ви можете, ознайомившись із Дорожную карту Bitbon.

2. Хто створює програмне забезпечення Системи Bitbon?
Відповідь

Програмне забезпечення Системи Bitbon створюється компанією Simcord, яка спеціалізується на розробленні та виробництві високонавантажених програмних рішень на базі технології блокчейн.

Усю додаткову інформацію, що стосується стратегії, сфери компетенції та багато іншого Ви можете отримати на офіційному сайті компанії Simcord, перейшовши за посиланням www.simcord.com.

3. Чи буде випущено програмне забезпечення Системи Bitbon за ліцензією програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом?
Відповідь

На третьому етапі розвитку Системи Bitbon, згідно з опублікованою інформацією в Дорожній карті Системи Bitbon, компанією Simcord планується випуск програмного забезпечення за ліцензією з відкритим вихідним кодом для залучення сторонніх розробників із метою повної реалізації всіх Положень Публічного контракту Системи Bitbon, що водночас означатиме перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління тільки її Учасниками, згідно з Положенням 67 Публічного контракту Системи Bitbon.

4. Для чого компанія Simcord використовує окрему версію блокчейну Ethereum?
Відповідь

Рішення використовувати окрему версію блокчейну Ethereum на перших етапах розвитку Системи Bitbon надає цілу низку переваг:

 1. Такий підхід дозволив Компанії істотно скоротити терміни реалізації перших етапів розвитку Системи Bit Взявши за основу найбільш надійну та стабільну версію блокчейну Ethereum, Компанія змогла зосередити свої зусилля на завданнях із підвищення безпеки, швидкості та надійності його роботи.
 2. Це дало можливість значно підвищити швидкість розроблення нових сервісів Системи Bitbon завдяки зрілості технології Ethereum, наявності великої кількості вже готових рішень і продуктів, інструментів для розроблення, а також прийняття таких стандартів, як Enterprise Ethereum Client Specification.
 3. Користувачі Системи Bitbon отримують усі переваги блокчейну, з якого вже вилучена ціла низка недоліків, властивих оригінальній версії Ethereum та іншим блокчейн-платформам 1-го і 2-го покоління.
 4. Розроблення технічних рішень на базі окремої версії блокчейну Ethereum дозволило зберегти унікальність Системи Bitbon і забезпечити можливість інтеграції найкращих програмних і алгоритмічних рішень згідно з планом розвитку Системи Bit
 5. Високий рівень інформаційної безпеки Системи Bitbon знижує можливість реалізації загроз, характерних для оригінальної платформи, і робить безглуздими спроби крадіжок, хакерських і DDoS-атак. Забезпечення багаторівневої інформаційної безпеки в Системі Bitbon було досягнуто через розроблення додаткових модулів і алгоритмів на базі окремої версії блокчейну Ethereum.
 6. Цей підхід до створення програмних компонентів Системи Bitbon дозволить врахувати отримані всією спільнотою Ethereum досвід і знання з метою імплементувати найкращі рішення під час розроблення власного блокчейну Simcord згідно з планом розвитку Системи Bit
 7. Поточний рівень технічної реалізації Системи Bitbon дозволяє зберігати в блокчейні Alias, Icon, а також публічну службову інформацію для функціонування переказів Bitbon та інших сервісів у Системі Bitbon, що є неможливим в оригінальній версії блокчейну Ethereum та інших подібних платформах.
 8. Згідно з Положенням 1 Публічного контракту Системи Bitbon компанія Simcord, яка є Оператором Системи Bitbon, має можливість здійснення оперативного контролю та поліпшення Системи Bitbon, що дозволяє адекватно реагувати в питаннях забезпечення безперебійної працездатності Системи Bit Отже, підвищувати її ефективність і функціональність, своєчасно відповідаючи на найактуальніші виклики індустрії.
 9. Водночас прозорість Системи Bitbon повністю підтримує філософію децентралізації та публічності.

З огляду на вищезазначене, рішення використовувати окрему версію блокчейну Ethereum є найбільш правильним підходом для здійснення плану розвитку Системи Bitbon на перших етапах, описаних у Дорожній карті Системи Bitbon.

Цифрові активи

1. Що таке цифровий актив Bitbon і які функції він виконує?
Відповідь

Система Bitbon, яка є платформою на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн), надає своїм Користувачам допуск до сервісів Системи Bitbon за допомогою використання цифрового активу Bitbon для рівноцінного обміну цифровими активами Bon і Projectbon — похідними від цінностей, у тому числі майна, товарів, прав (майнових і/або немайнових), послуг і робіт, без посередників і грошей, а також можливість вести конкретний вид діяльності в Системі Bitbon, зокрема майнінг і Контриб’ютинг, за правилами та умовами, передбаченими Протоколом Bitbon, Публічним контрактом Системи Bitbon та Протоколами Bon і Projectbon конкретних проектів.

Цифровий актив Bitbon є регулятором правовідносин між Користувачами Системи Bitbon, а цифрові активи Bon і Projectbon є регуляторами правовідносин між власником конкретного цифрового активу Bon і/або Projectbon і власником конкретної цінності, від якої походить конкретний Bon або Projectbon. Такі правовідносини належать до норм зобов’язального права й визнаються всіма Користувачами Системи Bitbon.

Усі цифрові активи Системи Bitbon за своєю природою є інформаційними ресурсами, тому для цілей бухгалтерського обліку повинні враховуватися як нематеріальні активи (НМА). Фіксація їх у бухгалтерській звітній документації повинна здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2012 р.

2. На підставі якого принципу формується забезпечення цифрових активів у Системі Bitbon?
Відповідь

Згідно з Положеннями 21, 22, 23, 24, 25, 26 Публічного контракту Системи Bitbon цифрові активи в Системі Bitbon є забезпеченими. Це досягається завдяки механізмам, які реалізуються за допомогою Процедури оцифровування активів. Наочно принцип забезпечення цифрових активів у Системі Bitbon можна зобразити таким чином:

img
 1. Створення унікальної цифрової копії активу, яка відображає право власності на цей актив.
 2. Створення Divaunit, який містить у собі посилання на унікальну цифрову копію активу та є підтвердженням її наявності в Системі Bitbon.
 3. Забезпечення Bon і Projectbon формується з Divaunit, що становить(-ять) об’єкт забезпечення зобов’язань власника цінності перед власником цифрового активу.
 4. Певна частка Projectbon бізнес-проекту в процесі IBO розподіляється в Фонд капіталізації Системи Bitbon. Забезпечення цифрового активу Bitbon формується на підставі Протоколу Bitbon, а також усіх Projectbon, що належать Фонду капіталізації Системи Bitbon.

Отже, ми бачимо, що всі цифрові активи в Системі Bitbon повністю забезпечені за допомогою описаних вище механізмів.

3. Чи буде в подальшому відбуватися додаткова емісія Bitbon?
Відповідь

У Системі Bitbon неможлива додаткова емісія Bitbon згідно з Положенням 4 Публічного контракту Системи Bitbon.

Етапи поширення Bitbon

1. Як на етапах pre-sale і crowdsale до 10 жовтня 2018 року формувалася вартість Bitbon?
Відповідь

На підставі Положень 3, 5 і 6 Публічного контракту Системи Bitbon компанією Simcord була обрана стратегія розвитку Системи Bitbon і поширення Bitbon із метою організації та автоматизації технологічної взаємодії між усіма Користувачами Системи Bitbon шляхом забезпечення доступу всіх її Користувачів до єдиного цифрового простору й усіх необхідних інструментів для ведення діяльності в межах Системи Bitbon. Отже, компанією Simcord була визначена політика ціноутворення Bitbon на період першого етапу старту сервісу Bit Trade (https://www.bit.trade) у межах crowdsale. Це означає, що на другому етапі розвитку сервісу Bit Trade з 16 листопада 2018 року діє принцип ринкового ціноутворення.

У період до 10 жовтня 2018 року протягом першого етапу старту сервісу Bit Trade Bitbon можна було купити за ціною, яка визначалася спеціальною формулою та розраховувалася в онлайн-режимі залежно від кількості куплених Bitbon:

Формула расчета цены покупки Bitbon в период первого этапа

де:
S1 — базова кількість Bitbon для першого рівня зважаючи на вартість 1 Bitbon = 1 долару США,
N — рівень ціноутворення Bitbon ,
SN — кількість Bitbon N-го рівня,
S — поточна кількість усіх куплених Bitbon ,
P — поточна ціна Bitbon ,
PN — базова ціна N-го рівня.

Такий підхід до визначення вартості Bitbon на першому етапі запуску Системи Bitbon було обґрунтовано прагненням наділити його ціну максимальною стійкістю та потенціалом до більш інтенсивного зростання на другому етапі ціноутворення Bitbon ринковим способом.

Фактично вартість Bitbon на кожному рівні ціни розраховувалася, зважаючи на сукупність кількості куплених Bitbon на всіх попередніх цінових рівнях.

2. З якою метою була обрана ця методика ціноутворення Bitbon на етапах pre-sale і crowdsale?
Відповідь

Цю методику ціноутворення було обрано з метою наділити Bitbon максимальною стійкістю та потенціалом до більш інтенсивного зростання на другому етапі формування вартості Bitbon ринковим способом. Також метою було надати достатній період часу для людей, які бажають стати Учасниками Системи Bitbon, щоб встигнути купити Bitbon за найоптимальнішою ціною. Далі може відбутися більш інтенсивне зростання ціни, обумовлене підготовкою Системи Bitbon до запуску Контриб’ютингу, і як наслідок, приходом у Систему Bitbon нових Користувачів, зацікавлених у використанні потенціалу Системи Bitbon для фінансування своїх бізнес-проектів у реальному секторі економіки.

3. Яка кількість Bitbon була доступна для купівлі Користувачами Системи Bitbon на етапах pre-sale і crowdsale?
Відповідь

На підставі Положення 5 Публічного контракту Системи Bitbon 70 000 000 одиниць Bitbon було передано компанією Simcord на Assetbox Фонду капіталізації Системи Bitbon для подальшого поширення в межах періодів pre-sale і crowdsale до 10 жовтня 2018 року відповідно до Дорожньої карти Системи Bitbon.

4. З якою метою було зарезервовано Bitbon для компанії Simcord?
Відповідь

Відповідно до Положення 7 Публічного контракту Системи Bitbon компанія Simcord на правах засновника Системи Bitbon залишає 30 000 000 одиниць Bitbon на належному їй Assetbox для використання їх на правах Учасника Системи Bitbon, зокрема для створення та впровадження інноваційних рішень, а також підтримки, оновлення й розвитку інтелектуальної та програмно-апаратної інфраструктури Системи Bitbon.

5. Як витрачаються кошти, отримані унаслідок поширення Bitbon на етапах pre-sale і crowdsale?
Відповідь

Кошти, отримані внаслідок поширення Bitbon, надходять у розпорядження компанії Simcord і спрямовуються на виконання етапів розвитку Системи Bitbon, зокрема для створення та впровадження інноваційних рішень, а також підтримки, оновлення й розвитку інтелектуальної та програмно-апаратної інфраструктури Системи Bitbon.

6. Чому кошти, отримані від поширення Bitbon на етапах pre-sale і crowdsale, не передаються іншим некомерційним організаціям?
Відповідь

Рішення на базі технології блокчейн, що використовують програмне забезпечення Системи Bitbon, не потребують залучення сторонніх некомерційних організацій, які могли б сприяти зростанню або підтримці мережі, оскільки такі рішення на базі технології блокчейн фінансуватимуться компанією Simcord самостійно. Передбачається, що будь-яке рішення на базі технології блокчейн, засноване на програмному забезпеченні Системи Bitbon, буде генерувати природний прибуток Фонду капіталізації Системи Bitbon.

7. Як розподілилися Bitbon, що залишилися за результатами проведення crowdsale?
Відповідь

Ґрунтуючись на результатах проведення public crowdsale, компанією Simcord на правах засновника Системи Bitbon було прийнято рішення про перерозподіл тієї кількості Bitbon, що залишилась на Assetbox Фонду капіталізації Системи Bitbon.

Отже, із Assetbox Фонду капіталізації Системи Bitbon було передано 30 000 000 одиниць Bitbon на Assetbox Фонду майнінгу для подальшого розподілення між Майнерами Системи Bitbon, зважаючи на кількість та якість ресурсів, задіяних кожним Майнером окремо, згідно з Положенням 61 Публічного контракту Системи Bitbon.

Також, з метою поповнення резерву на Assetbox Pre-Sale Bitbon Certificates & Affiliate-Promo було переведено 400 000 одиниць Bitbon.

Частина Bitbon, що залишилася на Assetbox Фонду капіталізації Системи Bitbon, згідно з Положенням 6 Публічного контракту Системи Bitbon, буде задіяна Фондом у Контриб’ютингу з метою забезпечення Bitbon реальними активами в інтересах усіх Учасників Системи Bitbon.

8. Чи проводила Компанія pre-sale Bitbon?
Відповідь

Зважаючи на сучасні тенденції та темпи розвитку цифрової економіки, а також розуміючи той колосальний потенціал, яким наділена Система Bitbon, нами була ухвалена стратегія запуску Системи Bitbon у декілька етапів.

Ця стратегія розроблена з урахуванням безлічі факторів для максимальної її ефективності та проходить у три основні етапи:

 • З 13 березня 2017 року в межах pre-sale стартував продаж електронних Сертифікатів Bitbon, де стороною оферти виступала компанія Simcord Advanced Marketing Solutions LLP.

Метою першого етапу була необхідність вивчити ринок і зрозуміти, наскільки цікава бізнес-спільноті інноваційна концепція Системи Bitbon. Зокрема було визначено спеціальну формулу ціноутворення Bitbon до моменту початку формування вартості ринковим способом. Отже, Компанія надала своїм Партнерам і Клієнтам переважне право купити електронні Сертифікати Bitbon певного номіналу.

 • 13 березня 2018 року на етапі internal crowdsale Компанією була реалізована можливість реєстрації електронних Сертифікатів Bitbon у блокчейні Системи Bitbon на сайті сервісу Bit Trade (https://www.bit.trade/). 14 квітня 2018 року надана можливість Клієнтам інвестиційного сервісу компанії UBK Markets перевести свої кошти у Bitbon, скориставшись перевагою його вартості на етапі internal crowdsale.
 • Рublic crowdsale стартував 17 червня 2018 року. З цього моменту Bitbon знаходився у відкритому продажі, і купити його, згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon, можна було до 10 жовтня 2018 року, використовуючи популярні та загальнодоступні сервіси.

Отже, обрана Компанією стратегія проведення продажу Bitbon на етапах pre-sale, internal crowdsale і public crowdsale сприяє не тільки глобальній популяризації Системи Bitbon і потенціалу, закладеного в її економічну модель, серед бізнес-орієнтованої спільноти, але й планомірному, прогнозованому зростанню вартості Bitbon.

9. Звіт за результатами crowdsale Системи Bitbon.
Відповідь

Фінальний етап crowdsale закінчився 9 жовтня 2018 року. За період проведення pre-sale, internal crowdsale і public crowdsale було реалізовано 18 583 711 Bitbon, власниками Bitbon стали 28998 Учасників Системи Bitbon. З детальними результатами crowdsale Системи Bitbon можна ознайомитися зі статті, що опублікована в розділі новин, перейшовши за посиланням.

Види діяльності в Системі Bitbon

1. Як я можу взяти участь у поширенні Bitbon і на цьому заробити?
Відповідь

Згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon Вам доступна можливість стати Промоутером Bitbon і взяти участь у поширенні Bitbon за програмою Affiliate, мета якої — сприяти зростанню числа власників Bitbon, збільшенню торгового обороту (ліквідності) Bitbon і його вартості. Учасники цієї програми можуть отримувати додатковий дохід за рахунок продавця від прямих продажів Bitbon. Для залучення нових Користувачів Системи Bitbon надані спеціальні інструменти — реферальні посилання на сайти Bitbon Space і Bit Trade для їх розміщення на публічних веб-ресурсах.

2. Що таке Контриб’ютинг у Системі Bitbon?
Відповідь

Контриб’ютинг — це вид діяльності Учасника Системи Bitbon, спрямований на отримання додаткової вигоди від участі в реалізації обраного бізнес-проекту за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього проекту. Участь у реалізації припускає фінансування бізнес-проектів за допомогою обміну Bitbon Учасника на Projectbon, що насправді є вираженням частки участі та прямо пропорційно можливій майбутній вигоді.

Вигода від Контриб’ютингу виражається в Bitbon, отриманих відповідно до кількості Projectbon, якими Контриб’ютор має право розпорядитися на свій розсуд на будь-якому етапі реалізації бізнес-проекту, згідно з умовами та правилами Протоколу Projectbon.

Контриб’ютинг як вид діяльності можливий тільки в Системі Bitbon і припускає взаємодію всіх його учасників і Фонду капіталізації Системи Bitbon, який за визначенням є Контриб’ютором і виступає в інтересах усіх Учасників Системи Bitbon.

Отримати більше інформації про Контриб’ютинг, етапи Контриб’ютингу та принцип взаємодії всіх Користувачів Системи Bitbon у процесі Контриб’ютингу Ви можете, перейшовши за посиланням.

3. Яку роль виконують Оператори Системи Bitbon і як отримати цей статус?
Відповідь

Компанія Simcord згідно з концепцією децентралізації цифрових систем на базі технології блокчейн поставила перед собою завдання створити можливість управління Системою Bitbon усіма її Учасниками з метою забезпечення безпеки розвитку та безперебійного функціонування Системи Bitbon незалежно від компанії Simcord.

Тобто згідно з Положенням 67 Публічного контракту Системи Bitbon діяльність компанії Simcord ґрунтується на ідеології, закладеній у Систему Bitbon, та основній меті, викладеній у місії Компанії.

Щоб реалізувати Положення 67, компанія Simcord, згідно з Положенням 1, взяла на себе роль першого Оператора Системи Bitbon для виконання низки функцій, описаних у Положеннях 47, 48, 49, 50, 51 Публічного контракту Системи Bitbon.

Також згідно з Положенням 67 після досягнення мінімально необхідної кількості Операторів Системи Bitbon компанія Simcord прийме рішення про припинення дії умов перехідного періоду, описаних у Положенні 66, що буде означати перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління тільки її Учасниками.

Правила отримання статусу Оператора Системи Bitbon будуть опубліковані в Додатку «Оператор Системи Bitbon» згідно з Положенням 12 Публічного контракту Системи Bitbon.

Загальні питання

1. Як я можу бути в курсі останніх новин про Систему Bitbon?
Відповідь

Для того щоб отримувати актуальну інформацію про етапи розвитку Системи Bitbon рекомендуємо Вам завантажити мобільний додаток One Space, перейшовши за посиланнями для iOS або Android.

2. Для чого в Системі Bitbon використовуються нові терміни?
Відповідь

Механізм побудови економіки на базі технології блокчейн у Системі Bitbon передбачає абсолютно нові форми взаємовідносин між її Користувачами. Відповідно під час адаптації закладених у Систему Bitbon механізмів до старої економічної моделі ми зіткнулися з недосконалим законодавством більшості країн світу й відсутністю аналогів для визначення конкретних понять і процесів. Водночас це ускладнює розвиток нових видів діяльності з використанням цифрових технологій і блокчейну зокрема.

Для вирішення завдання, пов’язаного з відсутністю комплексного законодавчого регулювання нових форм взаємовідносин між Користувачами Системи Bitbon на всіх рівнях, а також захисту їх інтересів у правовому полі, компанія Simcord створює нову термінологію для використання відповідно до норм міжнародного права та регіонального законодавства за принципом «усе, що не заборонено, є дозволеним».

Отже, за допомогою нових термінів і їх визначень у межах Системи Bitbon ми вирішили питання адаптації механізмів, закладених у Систему Bitbon, до старої економіки в країнах, законодавство яких знаходиться ще на стадії доопрацювання в процесі переходу до нової цифрової економіки.

Оскільки наш спосіб ведення економічної діяльності якийсь період часу буде співіснувати зі старою системою, він був адаптований до неї за допомогою використання наявних договорів, що відповідають вимогам міжнародного права, а також державному законодавству. Описуючи наш спосіб за старими канонами господарювання, можна говорити про нього як про цілу систему або ланцюг так званих «складних договорів». Деяким цілісним групам таких договорів (ланкам ланцюга) ми дали назви та ввели до Системи Bitbon як терміни з відповідним визначенням. Це значно спрощує розуміння, оскільки для опису цілого процесу легше використовувати вже готовий термін.

Цим пояснюється необхідність створення та впровадження нових термінів у Системі Bitbon.

Ознайомитися з усіма термінами та визначеннями, які використовуються в Системі Bitbon, можна, перейшовши за посиланням.

3. Що таке Публічний контракт Системи Bitbon?
Відповідь

Публічний контракт Системи Bitbon становить цифровий документ, один із видів суспільного договору статутного характеру, — основоположну конститутивну угоду компанії Simcord (ТОВ «СІМКОРД»), як засновника Системи Bitbon, із усіма Учасниками Системи Bitbon, де Simcord також є Оператором Системи Bitbon.

Ця угода позначає завдання та цілі Системи Bitbon, визначає й закріплює основи її розвитку, а також встановлює звід основних правил і умов щодо створення та використання цифрових активів у Системі Bitbon, дотримання яких є обов’язковим для всіх Користувачів Системи Bitbon.

Також до Публічного контракту Системи Bitbon, згідно з Положенням 12, входять окремі Додатки, які є невід’ємною частиною цієї угоди.

Публічний контракт Системи Bitbon створений на підставі рішення компанії Simcord про випуск Bitbon і формування Децентралізованої автономної спільноти Системи Bitbon.

>Основне завдання Публічного контракту Системи Bitbon, як суспільного договору, створити рівні умови для всіх Користувачів Системи Bitbon.

Ознайомитися з Публічним контрактом Системи Bitbon можна, перейшовши за посиланням https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract

4. Що таке Фонд капіталізації Системи Bitbon?
Відповідь

Фонд капіталізації Системи Bitbon — це невід’ємний компонент Системи Bitbon, активи якого виражені в Bitbon і Projectbon, і який, згідно з Положенням 40 Публічного контракту Системи Bitbon, належить усім Учасникам Системи Bitbon у пропорціях, рівних кількості Bitbon на Assetbox цих Учасників.

Метою Фонду капіталізації Системи Bitbon є надання механізму, що дозволяє Учасникам Системи Bitbon, за допомогою Контриб’ютингу Фонду, розвивати Систему Bitbon в інтересах усіх її Користувачів, збільшуючи в такий спосіб обсяг капіталізації Системи Bitbon у цілому.

Фонд капіталізації Системи Bitbon за допомогою Контриб’ютингу в обов’язковому порядку здійснює переказ Bitbon на Masterbox проекту Контрактата в обсязі, який відповідає певній кількості заявлених Projectbon, для початку реалізації умов Протоколу Projectbon.

Відповідно до Контриб’ютингу Фонду капіталізації Системи Bitbon у Projectbon різних проектів, вигода, що надходить на Assetbox Фонду й виражена в Bitbon, використовується для участі Фонду в реалізації інших бізнес-проектів за допомогою Projectbon.

Отже, збільшується кількість Bitbon і Projectbon, які знаходяться на Assetbox Фонду, що сприяє процесу капіталізації Bitbon.

5. Що таке IBO в Системі Bitbon?
Відповідь

IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція) — це процес у Системі Bitbon, що запускає Bitup-Агентство з метою залучення зазначеної в Протоколі Projectbon кількості Bitbon від Контриб’юторів для реалізації бізнес-проекту Контрактата.

Починається процес IBO з моменту внесення Bitup-Агентством до Реєстру бізнес-проектів Сертифікату IBO конкретного проекту. З цього моменту автоматично набирають чинності правила та умови Протоколу Projectbon цього бізнес-проекту.

Завершується процес IBO після визначення Контриб’юторами своїх часток у розмірі 100% від загальної кількості Projectbon конкретного проекту.