Якщо Ви вже знайомі з Дорожньою картою децентралізації,
Ви можете перейти до Концепції Системи Bitbon і Дорожньої карти Системи Bitbon
Одним із найпріоритетніших завдань компанії «Сімкорд» є створення повністю автономної децентралізованої екосистеми в технологічному та в економіко-правовому аспектах.
Планується, що в Системі Bitbon будуть децентралізовані всі ключові напрями:
  • Алгоритм забезпечення консенсусу
  • Зберігання інформації, що верифікується
  • Економічна модель
  • Участь спільноти в управлінні та розвитку

Реалізація цієї концепції забезпечує винятковий рівень довіри до Системи Bitbon і визначає затребуваність її сервісів.

Для досягнення цих цілей ми дотримуємося розробленого нами плану, що наведений нижче.

Децентралізація Системи Bitbon проходить у чотири базові етапи:

1-й етап. Приватний закритий блокчейн
неповний доступ
на читання
закритий доступ
на запис
неповний доступ на читання
закритий доступ на запис
2-й етап. Приватний відкритий блокчейн
повний доступ
на читання
закритий доступ
на запис
повний доступ на читання
закритий доступ на запис
3-й етап. Публічний блокчейн
повний доступ
на читання
відкритий доступ
на запис
повний доступ на читання
відкритий доступ на запис
4-й етап. Блокчейн компанії «Сімкорд»
повна децентралізація
Системи Bitbon
повна децентралізація
Системи Bitbon

Для того щоб Ви розуміли, що нашою командою вже зроблено та над чим зараз працюємо або що лише плануємо реалізувати, кожному завданню в міру реалізації ми присвоюємо один із трьох статусів:

Звертаємо Вашу увагу, у Дорожню карту децентралізації можуть додаватися додаткові завдання в статусі «заплановано». Це обумовлено тим, що в процесі розроблення та просування Системи Bitbon потрібна постійна її адаптація до умов сучасного світу, що стрімко розвивається.

Також необхідно враховувати, що завдання в статусах «у розробленні» та «заплановано» не мають обов’язкової прив’язки свого розташування в списку до черговості їх виконання. Такі завдання будуть реалізовуватися залежно від їх пріоритетності та вже в хронологічному порядку розміщуватимуться зі статусом «виконано», про що також буде повідомлятися у відповідних новинних публікаціях на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

Із цього виходить, що Дорожня карта децентралізації Системи Bitbon є динамічним і «живим» ресурсом, який буде регулярно доповнюватися та оновлюватися з метою найповнішого відображення прогресу в розвитку Системи Bitbon.

1-й етап Приватний закритий блокчейн (закритий доступ на запис, неповний доступ на читання)

Форк ноди мережі блокчейн Ethereum

У результаті хардфорку Geth Ethereum клієнта на тестовій мережі вперше була досягнута продуктивність — 1000 транзакцій за секунду, що суттєво перевищило показники оригінальної версії Ethereum клієнта (до 15 т/с). Ці показники дозволили скоротити час виконання транзакцій (із десятків хвилин до кількох секунд), а також підвищити пропускну здатність мережі.

Для чого компанія Simcord використовує окрему версію блокчейну Ethereum?

Виконано
Докладніше Згорнути

Розгортування тестової мережі блокчейн Системи Bitbon

Виконано розгортування першої тестової мережі приватного блокчейну Ethereum. На тестовій мережі проведені дослідження, які підтверджують правильність вибору базової технології та визначення топології мережі приватного блокчейну, що дало можливість використовувати цю архітектуру для подальшого розвитку мережі блокчейну.

Здійснено розгортування сховища Assetbox. Виконані сесії тестування продуктивності мережі та сховища Системи Bitbon, і, як наслідок, збільшені показники продуктивності та надійності. Також було успішно перевірено можливості сховища Assetbox на предмет швидкого масштабування у разі зростаючих обсягів даних.

Розгорнуто процесингові компоненти та мережу зберігання для торгових площадок у тестовій мережі Системи Bitbon, проведено ресурсні випробування та навантажувальні тести, досліджено характеристики та продуктивність усієї Системи в комплексі. Злагоджена робота всіх компонентів Системи, досягнута після розгортування, дозволила виключити часові затримки та втрати даних під час оброблення транзакцій і запитів Користувачів. Підтверджено готовність мережі зберігання для подальшої взаємодії із новими торговими площадками.

Виконано
Докладніше Згорнути

Набуття чинності Публічного контракту Системи Bitbon

10 березня 2018 року був опублікований і набув чинності Публічний контракт Системи Bitbon — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД», як засновника Системи Bitbon, із усіма Учасниками Системи Bitbon. Публічний контракт Системи Bitbon встановлює права й обов’язки Учасників з управління Системою Bitbon, а також визначає можливості її Користувачів.

Публічний контракт Системи Bitbon

Виконано
Докладніше Згорнути

Створення Production версії мережі (робочої мережі) блокчейн Системи Bitbon

Відповідно до плану введення в експлуатацію Системи Bitbon здійснено розгортування основної мережі. Виконано ресурсні випробування тривалістю 3 тижні, під час яких проведено роботи із завершальної стадії підготовки усіх компонентів до випробувань функціональних можливостей Системи під навантаженням на тривалому часовому інтервалі. Це підтвердило готовність Системи оброблювати заплановане число запитів Користувачів і витримувати сплески навантаження на мережу.

Виконано
Докладніше Згорнути

Створення системи розумних контрактів токену розподіленого реєстру Bitbon і випуск 100 000 000 одиниць Bitbon

Створення та проведення сесії тестування базового набору розумних контрактів для фіксування транзакцій у Системі Bitbon, під час якого було враховано питання безпеки та закладено основу для подальшого розвитку функціональних можливостей Системи.

Випуск 100 000 000 одиниць Bitbon із метою використання Користувачами Системи Bitbon можливостей, закладених у Систему Bitbon, а також із метою реалізації Учасниками Системи Bitbon свого права на безпосереднє управління Системою Bitbon в інтересах усіх її Користувачів.

У Системі Bitbon додатковий випуск одиниць Bitbon неможливий.

Протокол Bitbon

Виконано
Докладніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon за допомогою збільшення кількості нод із 4 до 12

Здійснено розширення мережі блокчейн Системи Bitbon додатковими нодами, а також проведено сесію тестування її продуктивності. Географічна розподіленість вузлів мережі суттєво підвищує надійність зберігання даних у блокчейні та забезпечує додаткову стійкість Системи загалом.

Статистика блокчейну

Виконано
Докладніше Згорнути

Заміна алгоритму консенсусу Ethereum PoW на новий — Community PoS, розроблений компанією «Сімкорд»

На цьому етапі алгоритм Community PoS експлуатується зі зразковим набором Assetbox для забезпечення функціонування Community PoS до моменту запуску забезпечення консенсусу в Системі Bitbon. Основна мета алгоритму Community PoS — забезпечення повної децентралізації процесу публікації та верифікації блоків транзакцій за умови високого рівня продуктивності мережі й малого гарантованого інтервалу очікування підтвердження завершення транзакції.

Із запуском нового алгоритму знизилась енергоємність обслуговування токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon, а також збільшилася швидкість оброблення транзакцій до 5000 за секунду, що наблизило ефективність блокчейну Системи Bitbon до швидкості оброблення транзакцій таких глобальних фінансових мереж, як Visa та Mastercard.

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon

Виконано
Докладніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20

3 лютого 2020 року були проведені роботи із розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20 у шести різних локаціях світу. Отже, ноди мережі Системи Bitbon тепер розміщені ще у Польщі (Вроцлав) та Німеччині (Саарбрюкен).

Додаткова інформація

Статистика блокчейну

Виконано
Докладніше Згорнути

Оновлення програмного забезпечення нод блокчейну Системи Bitbon і системи розумних контрактів

Це оновлення підвищує рівень надійності, відмовостійкості та безпеки системи переказів, а також довіру до цифрових активів і децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon загалом.

Реалізовано нові способи здійснення переказів на рівні нод, які забезпечать приєднання Користувачів до пулів Реєстратора і розподіл винагород за забезпечення консенсусу в Системі Bitbon.

Додаткова інформація

Виконано
Докладніше Згорнути

Реалізація провайдингу в Системі Bitbon

Згідно з Положенням 15 Публічного контракту Системи Bitbon провайдинг у Системі Bitbon — вид діяльності Користувача Системи Bitbon, спрямований на забезпечення децентралізації Системи Bitbon через надання певної кількості одиниць Bitbon, що належать такому Користувачу, та відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення обертання цифрових активів.

У Системі Bitbon передбачено статус Провайдера Системи Bitbon, що дозволяє Користувачу Системи Bitbon провадити діяльність із підтримання децентралізації Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера через надання для цих цілей належних йому ресурсів згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдер Системи Bitbon».

Виконано
Докладніше Згорнути

Запуск 1-го етапу реалізації економіко-правової децентралізації Системи Bitbon

Концепція реалізації економіко-правової децентралізації Системи Bitbon полягає в тому, що Користувачі за допомогою базових сервісів Системи Bitbon можуть здійснювати правочини з обліку економічних відносин напряму та без посередників, а Провайдери Системи Bitbon у ролі Реєстраторів, незалежно від громадянства або країни проживання, здійснюють фіксацію таких правочинів із метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS.

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon»

Виконано
Докладніше Згорнути

Публікація вихідних кодів програмного забезпечення ноди мережі блокчейн Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд»

Компанія «Сімкорд», дотримуючись принципу відкритості та прозорості у своїй діяльності, як перший Оператор Системи Bitbon надала відкритому аудиту алгоритми програмного коду ноди мережі блокчейн Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд».

Виконано
Докладніше Згорнути

Запуск 1-го етапу забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon

Концепція забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon завдяки провайдингу полягає у створенні глобального, високонадійного та розподіленого сховища захищених даних із високим ступенем довіри, оновлюваного в режимі реального часу, що підтримується Провайдерами Системи Bitbon у ролі Партиціонерів для створення та розвитку децентралізованих сервісів Системи Bitbon із метою побудови глобальної системи обліку й управління нового покоління для забезпечення раціонального використання доступних ресурсів.

На етапі перехідного періоду Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» зобов’язується самостійно провадити діяльність із підтримання та розвитку інфраструктури Системи Bitbon у статусі Провайдера в ролі Партиціонера, використовуючи для цього власні обчислювальні та телекомунікаційні ресурси, а також у повному обсязі отримувати винагороду, розмір якої встановлено в частині 14 статті 7 Додатка до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon, але не пізніше за дату, зазначену в пункті 1.2 Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon»

В разработке
Докладніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 20 до 33

Кількість нод мережі блокчейн Системи Bitbon буде збільшено ще на 13 і загалом становитиме 33 ноди. Ці дії не лише сприяють технічній децентралізації, але також підвищують продуктивність і відмовостійкість Системи загалом, що зі свого боку відкриває можливість активніше розвивати децентралізовану інфраструктуру Системи Bitbon.

В разработке
Докладніше Згорнути

Створення тестової мережі для забезпечення безшовної інтеграції сторонніх сервісів у Систему Bitbon

Спеціальна тестова мережа дозволить розробникам створювати та перевіряти свої інтеграційні системи на тестовому оточенні для подальшого запуску в основній мережі Системи Bitbon.

В разработке
Докладніше Згорнути

Можливість розгортування нод мережі блокчейн Системи Bitbon Учасниками, авторизованими компанією «Сімкорд»

Надання авторизованим біржам і Bitup-Агентствам можливості підключати до мережі блокчейн Системи Bitbon власні ноди з доступом до читання всіх транзакцій, що реєструються в режимі реального часу.

В разработке
Докладніше Згорнути

2-й етап Приватний відкритий блокчейн (закритий доступ на запис, повний доступ на читання)

Комплексне оновлення програмного забезпечення нод мережі блокчейн, модулів і компонентів Системи Bitbon

До цього оновлення входять підготовка та тестування програмного забезпечення перед масштабуванням мережі блокчейн Системи Bitbon із використанням рішень для організації шардингу.

В разработке
Докладніше Згорнути

Масштабування мережі блокчейн Системи Bitbon із використанням шардингу

Реалізація функцій для розділення потоку транзакцій у Системі Bitbon між різними сегментами мережі, пов’язаними між собою, що забезпечить істотне збільшення пропускної здатності всієї мережі блокчейн загалом.

В разработке
Докладніше Згорнути

Децентралізоване сховище документів

Застосування шардингу дозволить організувати надійну та містку систему для децентралізованого зберігання верифікованих документів, на які зможуть посилатися інтегровані у Систему Bitbon сервіси.

В разработке
Докладніше Згорнути

Запуск компонента Bon Exchange

Bon Exchange є повністю децентралізованим комплексним сервісом, що дозволить Користувачам Системи Bitbon безпосередньо здійснювати безпечний і рівноцінний обмін цифровими активами без посередників на базі децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon.

В разработке
Докладніше Згорнути

Можливість установлення та запуску Учасниками Системи Bitbon на своїх персональних комп’ютерах програмного забезпечення ноди мережі блокчейн Системи Bitbon

Це програмне забезпечення надасть повний доступ до публічних даних розподіленого реєстру та викликів методів розумних контрактів.

В разработке
Докладніше Згорнути

Можливість проведення Bitup-Агентствами й Операторами Системи Bitbon процедури верифікації Користувачів

Надання Користувачам Системи Bitbon у статусі Bitup-Агентства або Оператора Системи Bitbon можливості проведення процедури верифікації Користувачів із метою присвоєння обліковому запису в Системі Bitbon певного типу сертифіката.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Запуск 1-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізована базова модель взаємодії Операторів Системи Bitbon і Bitup-Агентств із державними організаціями та Користувачами Системи Bitbon загалом.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Створення приватних сегментів мережі блокчейн Системи Bitbon

Можливість створення приватних сегментів мережі Системи Bitbon для використання усередині інфраструктури різноманітних організацій і об’єднань із забезпеченням верифікації ресурсів й активів приватних сегментів у публічних сегментах Системи Bitbon.

Заплановано
Докладніше Згорнути

3-й етап Публічний блокчейн (відкритий доступ на запис, повний доступ на читання)

Децентралізоване зберігання у мережі блокчейн Системи Bitbon усієї інформації про облікові записи в Системі Bitbon

Інформація про облікові записи зберігатиметься фрагментовано у зашифрованому вигляді, у кількох закритих сегментах (підмережах), що забезпечить безпеку та надійність її зберігання. Доступ до цієї інформації визначатиметься правилами Системи Bitbon, посвідковими документами та відповідними сертифікатами облікових записів Користувачів. Відповідно, лише авторизовані Користувачі з дозволу власника інформації зможуть отримати до неї доступ.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Децентралізоване зберігання у мережі блокчейн Системи Bitbon інформаційних ресурсів і протоколів цифрових активів

Усі інформаційні ресурси, що створюються Користувачами Системи Bitbon, зберігатимуться у зашифрованому вигляді у розподілених сховищах на вузлах Системи. Децентралізоване зберігання забезпечить високу надійність і доступність інформації, а також створить основу для реалізації подальших кроків із децентралізації Системи Bitbon.

Заплановано
Докладніше Згорнути

4-й етап Блокчейн компанії «Сімкорд» (повна децентралізація Системи Bitbon)

Глобальне оновлення апаратно-програмного комплексу інфраструктури Системи Bitbon

Із цим оновленням відбудеться суттєве розширення функціональних можливостей середовища виконання Системи Bitbon, що дозволить спільноті розроблювати власні модулі Системи Bitbon, а також розширення протоколу обміну даними усередині мережі блокчейн Системи Bitbon.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Можливість хостингу спеціалізованих компонентів на своїх ресурсах, а також створення сховищ регіональних даних

Запуск комплексу інструментів для створення приватних сегментів мережі блокчейн в інфраструктурі Системи Bitbon із можливістю обміну даними та транзакціями з іншими вузлами та сегментами мережі, а також географічно локалізованих сегментів і розподілених сховищ для гнучкого управління даними та потоками транзакцій.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Запуск 2-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізовано процедуру голосування, за допомогою якої Учасники Системи Bitbon зможуть ухвалювати рішення про пріоритетні напрями розвитку Системи.

Заплановано
Докладніше Згорнути

Повна децентралізація Системи Bitbon

Перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління лише Учасниками Системи Bitbon відповідно до Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Публічний контракт Системи Bitbon

Заплановано
Докладніше Згорнути
Звертаємо Вашу увагу на те, що деякі компоненти Системи Bitbon, відповідно до описаного вище плану, ще розробляються або готуються до запуску, але власники одиниць Bitbon уже сьогодні мають можливість користуватися наявними сервісами. Рекомендуємо й Вам придбати одиниці Bitbon і приєднатися до спільноти.
Якщо Ви вже знайомі з Дорожньою картою децентралізації,
Ви можете перейти до Концепції Системи Bitbon і Дорожньої карти Системи Bitbon