Походження назви Bitbon

Протягом усього періоду розроблення та створення концепції Системи Bitbon[i] одним із наших основних принципів завжди був орієнтир на історичні факти і той цінний досвід, що був здобутий людством. Так ми проекціювали власне бачення майбутніх перспектив, а також результати наших наукових досліджень та експериментів на досить широко відомі явища. Такий шлях був обраний нами свідомо, оскільки ми були переконані, що саме він приведе нас до головної мети.

Із самого початку зародження нашої сміливої та прогресивної ідеї щодо створення унікального фінансового інструменту й механізму для його безмежного практичного застосування було очевидно, що необхідно дати йому ім’я. Ім'я, що повинно містити неповторну самобутність і водночас відображати його справжню суть. Ми піднімали архіви та знаходили терміни, визначення яких через об’єктивні причини вже були «забуті». Але саме серед таких термінів ми й виявили поняття «bon» (термін фінансового права) — форми зобов’язальних документів, що вже були виведені з обігу. Однак ми вирішили дати цьому поняттю абсолютно нове життя, оскільки закладений у «bon» принцип нам здався дуже цікавим для того, щоб використовувати його в нашому визначенні.

Тим часом дуже швидко розвивалися цифрові технології, і наші фахівці проводили безліч досліджень із метою визначити, які значущі відкриття в цій сфері ми могли б використовувати для досягнення поставлених цілей. Так ми вирішили, що, спираючись на вивчене значення та властивості «bon» як такого й додавши до нього принципово нові особливості структури та роботи нашої інноваційної системи, можемо отримати максимально точне поняття для назви унікального фінансового інструменту. Зважаючи на стійкі світові тенденції розвитку електронної форми зберігання інформації та появу альтернативних способів її передачі, ми визначили, що ця назва має бути обов’язково співзвучною із сучасним цифровим світом і відображати в собі його функціональну основу. Тому невипадково саме «bit» (одиниця виміру кількості інформації) і «bon» визначили формування нашого поняття, дозволивши у такий спосіб висловити його практичну природу.

Так з’явилося нове звучне ім’я — Bitbon[i].

bit

Одиниця виміру кількості інформації в двійковій системі числення, складається з одного розряду двійкового коду.

bon

Похідний фінансовий інструмент, що надає його власнику право на отримання від певної особи або компанії певних цінностей.

Отже, кожен Користувач Системи Bitbon[i] може стати власником певної частини майнових прав на активи[i], позначені в Bitbon, виражені у вигляді буквено-цифрового ідентифікатора й зареєстровані в блокчейні[i] за допомогою створення протоколу відповідного цифрового активу[i], виконання умов якого спричиняє певні події в реальному світі або цифрових системах.