Правова природа
Соціальної мережі «Система Bitbon»

Соціальна мережа економічних відносин на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн) «Система Bitbon» (далі також — Соціальна мережа «Система Bitbon») становить форму організації Спільноти Системи Bitbon, що надає її користувачам можливість здійснювати суспільні відносини завдяки реалізації визначених ними способів управління своїм майном або майновими та особистими немайновими правами із використанням цифрових активів[i] на базі Системи Bitbon[i]. Децентралізоване управління Системою Bitbon здійснюється Учасниками Системи Bitbon[i] на користь усіх Користувачів Системи Bitbon[i] відповідно до вимог Публічного контракту Системи Bitbon[i] на підставі статусу[i] «Учасника», його ролі[i] та рейтингу облікового запису[i], сукупність яких визначає можливості кожного з Учасників в управлінні Соціальною мережею «Система Bitbon». Інструментом управління Соціальною мережею «Система Bitbon» є одиниця[i] Bitbon[i]. Отже, Соціальна мережа «Система Bitbon» дозволяє Користувачам управляти своїм майном за допомогою своїх цифрових активів.

Нині ТОВ «СІМКОРД», як перший Оператор[i] Соціальної мережі «Система Bitbon», відповідно до Дорожньої карти, опублікованої на сайті https://www.bitbon.space/ua, розробляє, створює та впроваджує базові сервіси[i] і компоненти[i] для повноцінного функціонування Соціальної мережі «Система Bitbon».

Ключовим для опису правової природи Соціальної мережі «Система Bitbon» є виклад таких пунктів:

1. Принципи, закладені в основу правової природи Соціальної мережі «Система Bitbon».

В основу Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] закладено базовий принцип Право на право[i], який дозволяє Користувачу Системи Bitbon за допомогою одиниць цифрового активу оперувати майновим чи особистим немайновим правом. Під час оперування майновим правом за допомогою одиниць цифрового активу саме майно на весь період обертання цифрового активу знаходиться поза Системою Bitbon, а саме у власника такого майна — Користувача Системи Bitbon.

Ознайомитись з публікацією «Принцип Право на право» Ви можете, перейшовши за посиланням: https://www.bitbon.space/ua/right-to-the-right-principle

Існують також інші принципи, реалізація яких забезпечена правовими механізмами й інфраструктурою Системи Bitbon[i] (ознайомитися з ними детальніше можна у Публічному контракті Системи Bitbon). До таких принципів належать:

 • принцип цілісності цінності[i];
 • принцип невтручання[i];
 • принцип нейтральності[i];
 • принцип розмежування відповідальності[i];
 • принцип особистої відповідальності[i];
 • принцип презумпції авторства[i];
 • принцип незворотності правочину[i];
 • принцип встановлення доступу до цифрових активів[i];
 • принцип децентралізації[i];
 • принцип сегрегації цифрових активів[i];
 • принцип балансу активів[i];
 • принцип суверенної ідентичності[i].

2. Правове регулювання цифрових активів Соціальної мережі «Система Bitbon».

Особлива значущість цифрових активів Системи Bitbon[i] полягає в їх забезпеченості активами[i], що формується за допомогою процедури оцифровування активу та закладеного в Систему Bitbon принципу Право на право. Процедура оцифровування активів є ноу-хау ТОВ «СІМКОРД» і дозволяє Користувачам Системи Bitbon здійснювати безпечний та рівноцінний обмін цифровими активами, забезпеченими правом на цінність[i].

Розкриваючи питання цифрових активів Соціальної мережі «Система Bitbon», слід окремо сказати про такі аспекти:

2.1 Цифровий актив Bitbon як ключовий компонент Системи Bitbon.

У межах Соціальної мережі економічних відносин на базі технології розподіленого реєстру[i] (блокчейн[i]) «Система Bitbon» цифровий актив Bitbon є способом управління, здійснюваним ТОВ «СІМКОРД» щодо свого майна, що передається у користування Учасникам Соціальної мережі економічних відносин на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн) «Система Bitbon». Порядок, правила та умови використання цього майна визначені Публічним контрактом Системи Bitbon і Протоколом Bitbon. Обидва документи опубліковані на сайті https://www.bitbon.space/ та є обов’язковими для всіх Користувачів Соціальної мережі «Система Bitbon». Цифровий актив Bitbon як ключовий компонент Системи Bitbon має властивість мінової вартості всіх цифрових активів у Системі Bitbon, що забезпечує формування взаємовигідних економіко-правових відносин між Користувачами Системи Bitbon.

Цифровий актив Bitbon є доступом до Соціальної мережі економічних відносин на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн) «Система Bitbon», а одиниці Bitbon — це допуск (право на доступ) до зазначеної соціальної мережі, що містить певний обсяг доступу. Також Bitbon як нематеріальний актив (НМА) є товаром.

Ознайомитися з публікацією «Bitbon в економіко-правовому полі» Ви можете, перейшовши за посиланням: https://www.bitbon.space/ua/bitbon-economic-and-legal-field

2.2 Цифрові активи Користувачів Системи Bitbon.

У Системі Bitbon кожен Користувач має можливість створювати свої цифрові активи для управління належними йому майновими та/або особистими немайновими правами з метою їх реєстрації та розпорядження, зокрема здійснення рівноцінного обміну таких прав за допомогою одиниць цифрового активу. У Системі Bitbon обіг майнових та/або особистих немайнових прав Користувачів здійснюється за допомогою одиниць цифрових активів таких Користувачів.

Під час процедури оцифровування активу, у процесі створення протоколу цифрового активу[i] Користувач Системи Bitbon в обов’язковому порядку, крім іншого, зазначає в цьому документі всі допустимі вимоги власника цифрового активу до нього як власника активу. Іншими словами, такий Користувач Системи Bitbon у протоколі конкретного цифрового активу самостійно визначає право вимоги на власний актив, а також умови реалізації права вимоги. Це може бути вимога на право власності, право володіння, право користування тощо.

Окремо потрібно підкреслити, що реалізувати право вимоги на актив, як і здійснення переходу права власності на активи, можливо поза Системою Bitbon на підставі договорів, укладених власником майна (власником активу) з іншою особою (поручителем, гарантом, повіреним) за законами країни, в юрисдикції якої ці договірні відносини укладаються, що гарантує державний захист та забезпечує їх виконання.

Правове регулювання цифрових активів Системи Bitbon забезпечується документами, що регламентують функціонування Системи Bitbon. Зокрема правила та умови створення й обертання цифрових активів[i], що створюються Користувачами Системи Bitbon, встановлені Публічним контрактом Системи Bitbon.

3. Міжнародні правові стандарти1 в основі правової моделі Соціальної мережі «Система Bitbon».

Відносини суб’єктів Системи Bitbon установлені та здійснюються відповідно до Публічного контракту Системи Bitbon, а регулювання цифрових активів Системи Bitbon як об’єктів цивільних прав відбувається виключно у правовій площині та забезпечує водночас прозорість процесів і взаємодії всіх компонентів Системи Bitbon. В основу правовідносин суб’єктів Системи Bitbon покладено можливість обміну цифровими активами між ними за допомогою механізму, використовуваного в Системі Bitbon. Отже, цифровими активами можна володіти, користуватися й розпоряджатися відповідно до правил та умов, зазначених у протоколах таких цифрових активів.

У контексті висвітлення питання міжнародних стандартів, що є основою правової моделі Соціальної мережі «Система Bitbon», слід говорити про те, що:

 • Цифровий актив Bitbon є регулятором правовідносин між Користувачами Системи Bitbon. Такі правовідносини належать до норм зобов’язального права та визнаються всіма Користувачами Системи Bitbon.
 • Використання Системи Bitbon, цифрових активів і, зокрема, цифрового активу Bitbon не суперечить чинним нормам міжнародного права.
 • Усі цифрові активи Системи Bitbon за своєю природою є інформаційними ресурсами[i], тому для цілей бухгалтерського обліку можуть враховуватися як нематеріальні активи (НМА). Фіксація їх у бухгалтерській звітній документації повинна здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 38 «Нематеріальні активи» від 01.01.2012 р.
 • У Системі Bitbon передбачені механізми дотримання Політики щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів (AML/KYC), отриманих злочинним шляхом, а також Політики конфіденційності. Чинні Політики Системи Bitbon розроблені відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), П’ятої Директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (The 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5)), а також з урахуванням вимог Політики «Знай свого клієнта» (Know Your Customer (KYC)).

З огляду на вищевикладене можна стверджувати, що функціонування Системи Bitbon, як і провадження діяльності Користувачів Системи Bitbon із цифровими активами Системи Bitbon, здійснюється у міжнародному правовому полі.

1 Сьогодні, в епоху глобалізації, усе частіше відбувається уніфікація правових систем, своєрідне їх приведення до спільного знаменника. Ключовим інструментом цього процесу стали міжнародні стандарти, під якими в широкому сенсі слід розуміти ухвалені на міжнародному рівні нормативні вимоги, визнані низкою держав і використовувані ними для спрощення процесів галузевої, зокрема міжнародної, взаємодії в межах тих чи інших правовідносин.