Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Хеш транзакції одиниць цифрового активу

Хеш транзакції одиниць цифрового активу — ідентифікатор, що є номером правочину із заміни кредитора в основному правочині (переуступка певного обсягу права) та, зважаючи на троїстість цифрового активу[i], виражений у системі обліку токенів розподіленого реєстру[i] у вигляді хешу транзакції токену розподіленого реєстру[i].