Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Цифровий актив Системи Bitbon

Цифровий актив Системи Bitbon — вид токенізованого активу[i], властивості та параметри якого надають можливість Користувачам Системи Bitbon[i] управляти своїми майновими чи особистими немайновими правами, а саме реєструвати такі права та розпоряджатися ними, зокрема здійснювати рівноцінний обмін таких прав за допомогою одиниць цифрових активів[i].