Принцип Право на право

В основу природи Системи Bitbon[i] покладено базовий принцип Право на право[i], що дозволяє Користувачу Системи Bitbon[i] за допомогою одиниць цифрового активу[i] оперувати майновим або особистим немайновим правом. Під час оперування майновим правом за допомогою одиниць цифрового активу безпосередньо майно на весь період обертання цифрового активу[i] в Системі Bitbon знаходиться поза Системою Bitbon, а саме у власника такого майна — Користувача Системи Bitbon.

Інфраструктура Системи Bitbon[i] дозволяє Спільноті Системи Bitbon модернізувати процес реалізації суспільних відносин із метою здійснення рівноцінних і транспарентних взаємовідносин у різних світових правових системах за допомогою децентралізованої цифрової реєстрації майнових та особистих немайнових прав у Системі Bitbon. Реєстрація таких прав здійснюється в Системі Bitbon за допомогою створення Користувачами своїх цифрових активів[i] і подальшого розпоряджання майновими та особистими немайновими правами через обертання цифрових активів згідно з правилами й умовами, зазначеними в протоколах цифрових активів[i].

Механізм принципу Право на право запускається внаслідок створення Користувачем Системи Bitbon цифрового активу завдяки проходженню процедури створення цифрового активу[i]. У процесі послідовного виконання Користувачем процедури створення цифрового активу визначаються дані первісного активу[i], дані первинного активу[i], дані токену розподіленого реєстру[i], а також відбувається реєстрація протоколу цифрового активу та самого цифрового активу в Системі Bitbon.

У процесі проходження цієї процедури Користувач Системи Bitbon самостійно формує спосіб управління своїм майном (цифровий актив), що складається з доступу до майна (дані первісного активу), контролю цього способу управління у Соціальній мережі «Система Bitbon»[i] (дані первинного активу) й обліку в системі обліку токенів розподіленого реєстру (дані токену розподіленого реєстру). Кореляція між даними первісного активу, первинного активу й токену розподіленого реєстру в процесі використання майна власниками одиниць такого цифрового активу дозволяє реалізувати спосіб управління майном. До того ж інструмент управління майном у вигляді одиниці цифрового активу як товару за своєю специфікацією є нематеріальним активом (НМА, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38)) і може виступати самостійним об’єктом правовідносин у Системі Bitbon, зрозумілим для податкових служб і фінансових установ держав.

Під час передачі одиниць цифрового активу передається певний обсяг прав на доступ до майна та доступ до інформаційного ресурсу цифрового активу[i], де міститься інформація, що була закладена власником первісного активу щодо комплексу прав на первісний актив і відомостей про зобов’язання власника первісного активу.

Покладений в основу Системи Bitbon принцип Право на право сприяє модернізації суспільних відносин через розвиток інформаційно-технологічного механізму із забезпечення довіри між учасниками таких відносин завдяки користуванню цифровими активами Системи Bitbon[i].